Selasa, 23 November 2010

(40) PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

EMPAT PULUH (40) PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN
MENURUT AL-QURAN  AL-KARIIM DAN SUNNAH RASULULLAH (SAW)

1.            SYIRIK  TERHADAP  ALLAH (swt)
2.            MENINGGALKAN SOLAT FARDHU LIMA WAKTU
3.            MENINGGALKAN PUASA DIBULAN RAMADHAN
4.            ENGGAN MENGELUARKAN ZAKAT SAMADA DENGAN SEBAB KEJAHILAN ATAU KEBODOHAN ATAU KEANGKUHAN
5.            ENGGAN MENUNAIKAN FARDHU HAJI DIBAITULLAH WALAUPUN TELAH BERKEMAMPUAN DARI SEGI KEWANGAN DAN KESIHATAN
6.            RIDDAH (MURTAD)
7.            KUFUR TERHADAP ALLAH (swt)
8.            MENGINGKARI TAQDIR ALLAH (swt)
9.            BER’AMAL SELAIN MENCAPAI KEREDHAAN ALLAH (swt)
10.         MENTA’ATI SELAIN PERINTAH ALLAH(swt) DAN RASULULAH
11.         BERTAWAKKAL KEPADA SELAIN DARI ALLAH (swt)
12.         MEMPERHAMBAKAN MANUSIA
13.         BERPALING DARI PERINGATAN AL-QURAN
14.         MENGKHIANATI AMANAH ALLAH (swt) DAN RASULULLAH
15.         MENYEMBUNYIKAN KEBENARAN AYAT ALLAH (swt) KERANA TAKUT KEPADA ANCAMAN MANUSIA
16.         MENGUBAH DAN MENYALAHGUNAKAN AYAT-AYAT ALLAH (swt)
17.         MEMECAHBELAHKAN PERPADUAN QAUM MUSLIMIIN
18.         MEMPERMAINKAN KESUCIAN AGAMA ISLAM
19.         MENGHUKUM DENGAN HUKUM MANUSIA DAN MENOLAK HUKUM  ALLAH (swt)
20.         MENGHALALKAN PERKARA YANG TELAH DIHARAM OLEH ALLAH (swt)  DAN MENGHARAMKAN PERKARA YANG TELAH DIHALAL OLEH ALLAH (swt)
21.         MENGAJAK UMMAT ISLAM SUPAYA MENINGGALKAN JIHAD FI SABILILLAH
22.         MENGKAFIRKAN SESAMA MUSLIM
23.         CINTA KEPADA KEHIDUPAN DUNIA (HUBBUD DUNIA) MELEBIHI CINTA KEPADA ALLAH (swt) ATAU AKHIRAT
24.         MENG’AMALKAN CARA KEHIDUPAN ORANG KAFIR
25.         BERPEGANG TEGUH KEPADA ADAT RESAM NENEK MOYANG YANG BERLAWANAN DENGAN SYARI’AT ISLAM
26.         BERMUKA DUA IAITU MUNAFIQ ( AN-NIFAQ)
27.         BER’AMAL DENGAN RIYAKN (MENUNJUK-NUNJUK)
28.         GEMAR MENG’AMALKAN PERKARA-PERKARA YANG BIDH’AAH
29.         MEMBUAT PERATURAN ATAU UNDANG-UNDANG YANG BERLAWANAN DENGAN PETUNJUK ALLAH (swt) DAN RASULNYA
30.         TIDAK BER’ADAB TERHADAP RASULULLAH (saw)
31.         MENGANGKAT ORANG KAFIR MENJADI PEMIMPIN
32.         MENOLONG ORANG KAFIR MENGINTIP RAHSIA UNTUK MENJAHANAMKAN ORANG-ORANG YANG BERIMAN
33.         MEMBERIKAN AMANAH ATAU KEPERCAYAAN KEPADA ORANG KAFIR UNTUK KEPENTINGAN UMMAT ISLAM
34.         MEMOHON KEAMPUNAN DOSA DAN KESEJAHTERAAN BAGI ORANG KAFIR
35.         TA’ASUB KEPADA ‘ULAMA’ DALAM PERKARA MA’ASIYAT
36.         MEMPERCAYAI TUKANG TENUNG
37.         MEMPERCAYAI DAN MENG’AMALKAN SIHIR
38.         MEMPERCAYAI KUASA-KUASA ‘AZIMAT
39.         BERSUMPAH DENGAN SELAIN DARI NAMA ALLAH (swt)
40.     MEMUTUSKAN SILATURRAHIIM   

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...